حضرت امام باقر -علیه السلام- فرمود: ایمان یک درجه از اسلام بالاتر است و تقوا یک درجه از ایمان بالاتر و یقین یک درجه برتر از تقوا است.

سپس افزود: در میان مردم چیزی کمتر از یقین تقسیم نشده است. راوی می پرسد: یقین چیست؟ می فرماید: حقیقت یقین توکل بر خدا و تسلیم در برابر ذات پاک او و رضا به قضای الهی و واگذاری تمام کارهای خویش به خداوند است››

⁦✍️⁩مراحل یقین:

  علم الیقین : تصور کنید آتشی در پشت دیوار روشن است و ما دود آن را می بینیم و از مشاهده دود به وجود آتش یقین می کنیم به این می گویند علم الیقین.

عین الیقین :اگر به آتش نزدیک شویم و آن را ببینیم یقین عینی به دست می آید که آن را عین الیقین می گویند.

حق الیقن : حال اگر آن قدر به آتش نزدیک شویم که گرمای آتش را لمس و حس کنیم دست بر آتش گرفته و حتی کمی هم دستمان بسوزد آن گاه حقیقت  آتش را درک کرده ایم این شهود و این مرحله از یقین را حق الیقین می گویند.

پ.ن:یقین نقطه مقابل شک است.