✍️اثر وضعی گناه چیست؟

گناه کردن آثاری به دنبال دارد به عنوان مثال برخی گناهان مانند زنا باعث زلزله و فقر میشود.

👈اگر شخصی به اجبار یا ناخواسته گناه کرد چه؟باز هم گناه اثر خود را خواهد گذاشت.

به عنوان مثال اگر شخصی به اجبار یا نادانسته شراب بخورد با اینکه گناهی مرتکب نشده اما شراب اثر خود را میگذارد و شخص مست میشود.

در مورد گناهان هم همین موضوع صدق میکند؛دروغ حتی به شوخی هم اثراتی دارد یا کسب مال حرام هرچند نادانسته وارد سفره مردم در جامعه شود اثر خود را خواهد گذاشت و باعث انحطاط جامعه میشود.

لقمه حرام بر نطفه و فرزندان و نسل آینده هم اثر گذار است.

 

✍️تاثیر لقمه حرام:

هنگامى که عمربن سعد سپاهیان خود را براى جنگ با ایشان آماده کرد و از هر سو آن حضرت را در محاصره گرفتند و امام علیه السلام به‌سوى دشمن بیرون آمد و آنها را به سکوت دعوت کرد، اما خاموش نشدند خطاب به آنها فرمود: واى بر شما! شما را چه زیان که به من گوش دهید و گفتار مرا که به راه راست فرا مى‌خوانم بشنوید ... همه شما از من نافرمانى مى‌کنید و به سخنان من گوش نمى‌دهید؛ زیرا شکم‌هایتان از حرام پر شده و بر دل‌هایتان مُهر [غفلت] خورده است.

👈متاسفانه پول حرام مانند ربا و قمار(شرط بندی) و مال دزدی و...! خواسته و ناخواسته وارد جامعه و زندگی مردم شده است و اثرات آن را میبینیم.