خانواده یار

خانواده یار
نویسندگان

دیوث به چه کسی گفته میشود؟

شنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۱۸ ق.ظ

*ﺩَﯾّﻮﺙ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺯﻧﺎﯼ ﻣﺤﺼﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺒﺎﺭﻩ ﻏﯿﺮﺕ ﻭ ﺣﺴﺎﺩﺗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ . ﺩﯾﻮﺙ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﻣﻌﻨﯽِ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﻥِ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺍﺑﻄﻪٔ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ؛ﺩﺭ ﻓﻘﻪِ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺮﺩﺍﺭ، ﺩﯾﺎﺛﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ .‏

*پیامبر اکرم (ص) فرمود:
هر مردی که همسرش آرایش کند و از منزل با حالت آرایش کرده خارج شود دیوث است، و هر کس او را دیوث بنامد گناه نکرده است و چنانچه زنی با چهره ی آرایش کرده و عطر زنان از منزلش خارج شود، و شوهرش نیز به این کار او راضی و خشنود باشد، با هر گامی که زن با این حالت بر می دارد، برای شوهرش خانه ای در آتش جهنم بنا می شود. پس پر و بال خانم هایتان را از این جهت ببندید که رضایت خدا و شادمانی و بهشتی شدن بدون حساب را در پی دارد و پر بال زنانتان را در این جهت باز نگذارید.


*ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻗﻮﺍﻧﯿﻨﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩٔ ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺭﺍ ﻣﯽﺩﻫﺪ :

ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩٔ ۶۳۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ‏ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﺮﺩﯼ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺯﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﺩ ﺍﺟﻨﺒﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺯﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،

ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺯﻥ ﻣﮑﺮَﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ . 

*ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﻘﻬﯽ

ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻓﺮﺩ ﺩﯾﻮﺙ، ﺩﺍﻍ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽﺍﺵ ﺑﻮﺩ . ‏

*ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻓﻘﻬﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ

.1 ﺩﯾﺎﺛﺖ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﮐﺒﯿﺮﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺩﯾﻮﺙ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .‏

.2 ﺩﺭ ﺭﻭﺍﯾﺘﯽ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﯾّﻮﺙ، ﺑﻮﯼ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﺸﻤﺎﻡ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ. ‏

*ﺩﯾﻮﺙ ﺳﯿﺎﺳﯽ:

ایت الله ﺟﻮﺍﺩﯼ ﺁﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﻋﺎﺭﻑ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۱۹ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ۹۵ ﻣﻄﺮﺡ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﺍﻩ ﻧﻔﻮﺫ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﻨﺪ ﺍﺯ ﻏﯿﺮﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﯾﻮﺙ ﻫﺴﺘﻨﺪ .


 • شاهین

نظرات  (۱۲)

 • رایان خادمی
 • اوه..اوه.چقدر بدون اینکه معنی شو بدونم...فقط یکباررر یه بار به دوستم نثار کردم خخه
  پاسخ:
  :)
 • مجله ویترینو
 • +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  پاسخ:
  ممنون.
 • محمد آذرکار
 • انشاءا... شیعیان این رذیله را از خود دور کنند
  پاسخ:
  ان شاالله.
 • سید مهدی عاشق علی
 • سلام
  بسیاررررر مفید بود .خدا خیرتون بده برادر
  پاسخ:
  سلام،ممنون.

  ++
  مگه شوخی نیس این فحش
  پاسخ:
  خیر:)
 • گروه فرهنگی صبح امید
 • منتظریم
  پاسخ:
  ممنون،منتظر چی؟
  بااینکه میدونستم،متشکرم
  پاسخ:
  ممنونم.
  من اون حدیث رو اینجوری شنیدم:
  هر مردی که همسرش آرایش کند و از منزل با حالت آرایش کرده خارج شود بی غیرت است، و هر کس او را بی غیرت بنامد گناه نکرده است
  به هر حال ممنون
  پاسخ:
  تشکر.
  آه از انواع دیاثت ها
  پاسخ:
  بله آه....
  ـــــــــ ـ ـ ـ ـ ـز ـی ـ بـ ـا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــ
  پاسخ:
  ممنون.
 • مهرداد طارقلی
 • خداقوت...
  پاسخ:
  ممنون.
  +++